https://speelweekstolwijk.nl/uploads/50_1_20230825_164909.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/40_1_20230825_164749.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/41_1_20230825_164725.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/33_1_20230825_164711.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/49_1_20230825_164652.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/50_1_20230825_164646.jpg
https://speelweekstolwijk.nl/uploads/39_1_20230825_164513.jpg

Al 53 jaar Speelweek in Stolwijk

Sinds 1970 wordt tijdens de zomervakantie de Speelweek in Stolwijk georganiseerd. Ooit gestart als een huttendorp voor een kleine groep schooljeugd in Stolwijk, tegenwoordig uitgegroeid tot hét vakantiefeest aan het einde van de zomervakantie.

Met een groep van ruim 70 vrijwilligers organiseert de Speelweek Stolwijk tijdens de laatste week van de schoolvakantie het tentenkamp op de Hennepakkers in Stolwijk. Met vaste programmaonderdelen zoals de knutselochtend, de nachttocht en het slapen op dinsdagnacht, de springkussens en spellentochten is de Speelweek niet meer weg te denken uit Stolwijk. Vijf dagen (en één nachtje) lang verzorgen de vrijwilligers van de Speelweek een leuke week voor ieder kind dat mee wil doen. Deelname is vrijwillig én vrijblijvend, je mag meedoen met alle activiteiten!

De organisatie

De Speelweek Stolwijk valt onder de Stichting Culturele Raad van de Gemeente Krimpenerwaard.

KvK-nummer: 41172223

Het bestuur:

Rommy de Jong
Alischa Klos
Vivianne de Kruijf
Jaco Speksnijder
Harvey v.d. Stelt
Nadia Vonk

Algemene Voorwaarden Speelweek Stolwijk

Artikel 1 – Definities

Speelweek Stolwijk: de Speelweek Stolwijk op de Hennepakkers te Stolwijk wordt gehouden van maandag 14 t/m 18 augustus 2023.

Speelweek Stolwijk is de organisator van de Speelweek.

Speelweekterrein: het Speelweekterrein bestaat uit het grasveld in de Hennepakkers te Stolwijk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle deelnemers en ouders van de Speelweek en op een ieder die zich op het Speelweekterrein bevindt.

Artikel 3 – Toegankelijkheid Speelweekterrein

De Speelweek is geopend op:

 1. - Maandag van 07:00 uur – 21:00 uur
 2. - Dinsdag van 09:30 – 02:00 uur
 3. - Woensdag van 09:30 uur – 17:00 uur
 4. - Donderdag en vrijdag van 09:00 uur – 21:00 uur.

De Speelweek Stolwijk kent een gevarieerd programma voor verschillende leeftijden.

 1. - Voor peuters en kleuters is er op woensdagochtend een programma van 9.30 – 12.00 uur.
 2. - Voor de kinderen die naar groep 3 t/m de brugklas gaan is er een programma op maandag t/m vrijdag (voor tijden en programma zie boekje en website)
 3. - De speelweek is in eerste instantie bedoeld voor kinderen uit Stolwijk e.o.
 4. - Opgave geschiet alleen via het volledig ingevuld inschrijfformulier Speelweek Stolwijk en betaling deelnamegeld via de website of op maandag op het terrein van de Hennepakkers.
 5. - Inschrijving via de website is mogelijk tot zondag 13 augustus 12:00 uur.
 6. - Iedereen mag meedoen naar inschrijving (groep 3 t/m brugklas in schooljaar 2023-2024)
 7. - Elke deelnemer krijgt een polsbandje op maandagochtend, kinderen zonder zwemdiploma krijgen een ander kleur bandje.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheden vertegenwoordigers

Vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen. De Speelweek Stolwijk biedt geen mogelijkheid tot opvang van kinderen buiten de tijden die zijn vermeldt in het programmaboekje.

Artikel 5 – Allergieën en geneesmiddelen

De vertegenwoordigers van kinderen die afhankelijk zijn van geneesmiddelen, levensbedreigende ziektes hebben en/of overgevoelig zijn voor bepaalde (voedsel)bestanddelen (allergie/intolerantie), vragen wij hun kind voorafgaand aan de Speelweek aan te melden bij het bestuur van de Speelweek Stolwijk via mail adres: info@speelweekstolwijk.nl Alle gevolgen voortvloeiend uit deze afhankelijkheid en/of overgevoeligheid komen te allen tijde geheel voor eigen rekening en risico van de vertegenwoordiger.

Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid

Het bestuur van Stichting Speelweek Stolwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van personen die zich op het Speelweekterrein bevinden.

Behoudens hetgeen in artikel 6.1 genoemd, is Stichting Speelweek Stolwijk slechts aansprakelijk voor directe schade van en/of letsel aan personen die rechtmatig op het Speelweekterrein verblijven, indien die schade rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan de Speelweek toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade en/of letsel waartegen Stichting Speelweek Stolwijk is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

– gevolgschade;

– immateriële schade;

– schade veroorzaakt door of vanwege bezoekende organisaties.

Artikel 7 – Gegevensverwerking

Stichting Speelweek Stolwijk kan ten behoeve van promotiedoeleinden en/of sfeerimpressies foto- en filmopnamen maken en gebruiken van hen die zich op het Speelweekterrein bevinden en/of van hen die deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Stichting Speelweek Stolwijk. Door deel te nemen aan voornoemde activiteiten en/of door zich op het Speelweekterrein te begeven gaat men akkoord met voornoemde gegevensverwerking. Bij de inschrijving van uw zoon en/of dochter kunt u aangeven of u geen foto’s wilt.

Annulering

1. Annuleren van deelname is alleen bij hoge uitzondering mogelijk door per e-mail, met opgaaf van de reden(en) van de annulering, aan Speelweek Stolwijk kenbaar te maken.

2. Speelweek Stolwijk beoordeelt het verzoek tot annulering en zorgt binnen een termijn van 14 dagen na het laatste onderdeel in de speelweek voor terugbetaling van het inschrijfgeld, indien het verzoek tot annulering wordt toegewezen.

3 Indien een activiteit door omstandigheden of calamiteit gedeeltelijk of geheel niet kan plaatsvinden, is restitutie geheel of gedeeltelijk van inschrijfgeld of gerelateerde kosten uitgesloten.